นครปฐม คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวสาธารณรัฐอินเดียดูงานรพ.สามพราน

คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ก

Read more

นครปฐม สมเด็จพระพุฒาจารย์ ปิดโครงการประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ปิดโค

Read more

เชียงราย ​โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวตอมใน​พื้นที่ตำบลจริญมือง การส่งเสริมอนุรักษ์ป่าบวชป่า

เชียงราย​โครงการอนุรักษ์

Read more

อำนาจ​เจริญ​   จัดโครงการสร้างจิตสำนึก ตระหนักภัยการซื้อสิทธิขายเสียง รณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง

อำนาจ​เจริญ​   จัดโครงกา

Read more