อยุธยา รพ.เสนาร่วมสสจ. เยี่ยมเสริมพลังเจ้าหน้าที่และให้กำลังใจผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 256

Read more