หน่วยงานด้านการศึกษา3แห่งผนึกกำลังร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพให้บุตรหลานครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

หน่วยงานด้านการศึกษา3แห่

Read more

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว

นายไวกูณฐ์ สว่างสุรีย์ ิ

Read more

“สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่2563แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

“สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรม

Read more

ประจวบคีรีขันธ์ ชาวบางสะพานแห่ร่วมบริจาคเงินสด และสิ่งของให้กาชาดรวมมูลค่าเกือบล้านบาท

ชาวบางสะพานแห่ร่วมบริจาค

Read more