หลวงพี่น้ำฝนพาศิษย์สายบุญมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้รพ.สต. และมอบรถจักรยานให้โรงเรียน3แห่ง

!!บุญไม่มีขาย อยากได้ต้อ

Read more

ปทุมธานี คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับชาวปทุมธานีรวมศรัทธาทอดผ้าป่ากว่า 2 ล้านบาท สมทบต้านภัยโควิด-19

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร

Read more