นครปฐม เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเปิดการอบรม พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล พระเลขานุการ และพระวินยาธิการ

นครปฐม  เจ้าประคุณสมเด็จ

Read more

นครปฐม รองผู้ว่าฯถวายการต้อนรับและบรรยายพิเศษโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ

นครปฐม รองผู้ว่าฯถวายการ

Read more