มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับกรมอาชีวศึกษาและพช.จัดโครงการพัฒนายกระดับการศึกษาอาชีวะทั่วประเทศ ด้านการตลาดดิจิตอล

โครงการพัฒนายกระดับการศึ

Read more

นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมประชุมชี้แจงขอบเขตพื้นที่การดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชน

ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 25

Read more

ราชบุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน

ราชบุรี    จุติ ไกรฤกษ์

Read more

นครปฐม วัดไผ่ล้อมเชิญร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล !!บวชฟรี!!!

นครปฐม   วัดไผ่ล้อมเชิญร

Read more