อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ส่งสารแสดงความห่วงใยบุคลากรและนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

อธิการบดี มทร.รัตนโกสินท

Read more

กาญจนบุรี รับมอบหน้ากากผ้า 3,000 ชิ้นจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

กาญจนบุรี    รับมอบหน้าก

Read more

ราชบุรี ชมรมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดราชบุรี จัดซื้อเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ ไวรัส COVID-19 มอบให้สมาชิกของสันติบาติ

ชมรมสันนิบาตเทศบาลจังหวั

Read more