ตรัง ประมงร่วมกับมทร.ศรีวิชัย จัดงาน Road Show จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าประมง และวันกินปูม้าตรัง ครั้งที่ 2

สำนักงานประมงจังหวัดตรัง

Read more