[:th]โรงเรียนนายร้อยตำรวจจัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้าย  วันพระบรมราชสมภพ 5ธันวาคม   [:]

[:th]โรงเรียนนายร้อยตำรว

Read more

[:th]กรุงเทพมหานคร. วัดโมลีโลกยาราม ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-น้ำปานะพระภิกษุสามเณรผู้อบรมบาลี ‘ก่อนสอบสนามหลวง ปี 62’[:]

[:th]วัดโมลีโลกยาราม ขอเ

Read more

[:th]ราชบุรี. เสี่ยท่าทราย.ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึงหอบหลักฐานชี้แจงสื่อพร้อมแจ้งความดำเนินคดี ผู้ให้ข่าว ทำให้ตนเสียหาย.[:]

[:th]ราชบุรี.    เสี่ยท่

Read more

[:th]สระบุรี จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9[:]

[:th]จ.สระบุรี จัดงานวัน

Read more

[:th]ตรัง. ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมคณะ มอบสิ่งให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435 ตรัง[:]

[:th]ผู้บัญชาการตำรวจตระ

Read more