ปทุมธานี ผู้ว่าฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจคัดกรองเชิงรุกแรงงานต่างด้าวตลาดสุชาติ รังสิต

ผู้ว่าฯปทุมฯลงพื้นที่ตรว

Read more