ตรัง รูปแกะสลักพะยูนไม้เทพธาโร ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

รูปแกะสลักพะยูนไม้เทพธาโ

Read more

ภูเก็ต ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่พักแรมและคนเข้าเมือง

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่

Read more

อำนาจเจริญ   จัด​โครงการสร้างจิตสำนึก ตระหนักภัยการซื้อสิทธิขายเสียง รณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง

อำนาจเจริญ   จัด​โครงการ

Read more

นครปฐม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดสัมมนาแนะนำเครือข่ายนักพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Thing 4 ภูมิภาค

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดก

Read more