ประจวบคีรีจันธ์​ กระทรวงยุติธรรมเร่งให้ความรู้เยาวชนนักเรียนปฏิบัติตนห่างไกลจากอาชญากรรมและยาเสพติด

กระทรวงยุติธรรมเร่งให้คว

Read more

สำนักปลัดกระทรงเกษตรและสหกรณ์ทุ่มงบประมาณให้แก่ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 152 ศูนย์

สำนักปลัดกระทรงเกษตรและส

Read more

ทัพนักกีฬา มทร.รัตนโกสินทร์คว้าเหรียญทอง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

ทัพนักกีฬา มทร.รัตนโกสิน

Read more

อุบลราชธานี​  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมโครงการ ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

อุบลราชธานี​   ศูนย์อำนว

Read more

เรือนจำจังหวัดตรัง จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ศิลปะการแสดงพื้นบ้านใต้ร่วมสมัย และร้อยลูกปัดโนราผู้ต้องขังแดนหญิง

เรือนจำจังหวัดตรัง จัดกา

Read more