พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กรมการพัฒนาชุมชนถวาย ณ วัดเสนหา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห

Read more

ราชบุรี   ธ.ก.ส.สาขา​ จ.ราชบุรี​ จัดโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน.

ราชบุรี   ธ.ก.ส.สาขา​ จ.

Read more

นครศรีธรรมราช ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารราบที่ 5 ตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กอง

Read more