ตรัง ผู้ว่าฯร่วมพิธีลงนาม(MOU)ความร่วมมือแนวทางบูรณาการแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

Read more