ปทุมธานี  ผนึกกำลัง ชลประทาน-อำเภอหนองเสือ-สส.พิษณุ ผู้นำชุมชนลุยแก้ภัยแล้งลอกคลองรับน้ำ ช่วยเหลือประชาชน

ปทุมธานี  ผนึกกำลัง ชลปร

Read more

กาญจนบุรี  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯพระราชทานแอลกอฮอล์ให้กับจังหวัดกาญจนบุรี

กาญจนบุรี  สมเด็จพระเจ้า

Read more