นครปฐม รองผู้ว่าฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

วันที่ (5 มิ.ย.63) นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำแนะนำสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ให้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ในการเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม อำเภอเมืองนครปฐม และโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู อาจารย์ ร่วมรับฟังคำแนะนำตามมาตรการที่กำหนด


สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจำนวนทั้งสิ้น 29 โรงเรียน และมีสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน เพื่อดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประกอบด้วย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 7,910 คน ดำเนินการสอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.จำนวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนราชินีบูรณะ โรงเรียนสถาพรวิทยา และโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา


ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 5,814 คน สอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. จำนวน 8 โรง ได้แก่ โรงเรียนราชินีบูรณะ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โรงเรียนคงทองวิทยา โรงเรียนภัทรญาณวิทยา และโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
จากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง ได้ให้ความร่วมมือและมีการเตรียมความพร้อมจุดตรวจคัดกรองหน้าประตูโรงเรียน บริการล้างมือตามจุดต่างๆ นักเรียนที่เข้ามาสอบต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกคน มีการเว้นระยะห่าง โดยจัดสอบห้องละ16-20 คน ตามขนาดพื้นที่ของห้องสอบ มีจุดพักคอยสำหรับผู้ปกครอง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าควบคุมดูแลเพื่อลดความแออัด


ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมขอให้สถานศึกษาที่ดำเนินการจัดสอบปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และบุคลากรให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก เด็กทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย เพื่อรองรับการเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคมนี้
……………
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม /ข่าว