นครปฐม ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

จ.นครปฐมประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 2 วันของการรณรงค์ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

วันที่ 12 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมอภิรมย์ฤดีชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมรับฟังการประชุมคณะอนุกรรมการ เฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมีผู้แทนหน่วยงานหลักจาก คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุม

สำหรับสถิติอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 2 ของการรณรงค์ประจำวันที่ 11 เมษายน 2564 พบว่า เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง (สะสม 2 วัน 8 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 3 ราย (สะสม 2 วัน 8 ราย) ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์ ช่วงเวลาความเสี่ยงคือ ช่วง 16.00 น. – 20.00 น. สาเหตุสำคัญคือการตัดหน้า กระชั้นชิด พฤติกรรมความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรุนแรง คือ การไม่สวมหมวกนิรภัย หรือสวมไม่ถูกวิธี(ไม่คาดสายรัดคาง) ถนนที่เกิดเหตุสูงสุด คือ ถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น