[:th]กาญจนบุรี เหล่ากาชาดกาญจน์เปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปใช้ในการจัดงานสะพานข้ามแม่น้ำแควในระหว่างวันที่ 29 พ. ย.-9 ธ.ค.61″วันรวมน้ำใจ”[:]

[:th]กาญจนบุรี เหล่ากาชาดกาญจน์เปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปใช้ในการจัดงานสะพานข้ามแม่น้ำแควในระหว่างวันที่ 29 พ. ย.-9 ธ.ค.61″วันรวมน้ำใจ”

ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี คณะเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับมอบของบริจาคและเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำไปใช้ในการออกร้านกาชาด ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561 ที่ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควและลานข้างสนามกลีบบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยรายได้จะนำไปใช้สำหรับดำเนินการตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของสภากาชาดไทย มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสภายในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ให้มีคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยในการออกร้านกาชาดจำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือทรัพย์สินจากผู้มีจิตศรัทธา ที่ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อใช้เป็นของรางวัลร้านกาชาด
สำหรับกิจกรรมออกร้านกาชาดในปีนี้จะเป็นกิจกรรมตักรางวัลมัจฉากาชาด จำหน่ายใบละ 20 บาท เพื่อชิงรางวัล ทั้งรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้าและของรางวัลต่างๆมากมาย


อีกทั้งยังมีรางวัลพิเศษ คือ รถยนต์ โตโยต้ายาริส โดยผู้ที่ซื้อมัจฉากาชาดตั้งแต่จำนวน 1,000 บาท ขึ้นไป ก็จะได้จับมัจฉากาชาดชิงรางวัลต่างๆ รวมทั้งจะได้รับคูปอง 1 ใบ พร้อมลงชื่อ ในการร่วมชิงรางวัลพิเศษ คือ รถยนต์ โตโยต้ายาริส ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 อีกด้วย
เกษร เสมจันทร์

[:]