[:th]สระบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสระบุรี นำเงินและสิ่งของพระราชทานมอบช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย[:]

[:th]มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสระบุรี นำเงินและสิ่งของพระราชทานมอบช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย <><>นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสระบุรี นำเงินและสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้กับนายสมบัติ ทองลา ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 49 หมู่ 9 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

โดยนายสมบัติ ทองลา เป็นผู้ประสบอัคคีภัย โดยบ้านถูกเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ลักษณะบ้านถูกเพลิงไหม้เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น เพลิงไหม้ เสียหายบริเวณชั้น 2 ของบ้านทั้งหมด สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งในบ้านหลังนี้มีผู้อยู่อาศัยทั้งหมดจำนวน 5 คน โดยในเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งและทางจังหวัดสระบุรีได้ให้การช่วยเหลือแล้ว
ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีความห่วงใยพสกนิกร ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำเงินช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีอยู่ทางจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้……//

วันชัย  สระบุรี[:]