นครปฐม ทีมSRRT อำเภอสามพรานเร่งคัดกรองcovid19แรงงานต่างด้าวค้นหากลุ่มเสี่ยง

ทีมSRRT อำเภอสามพรานเร่งคัดกรองcovid19แรงงานต่างด้าวค้นหากลุ่มเสี่ยง

เมื่อวันที่30ธันวาคม 2563 ที่วัดคลองอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามพราน ร่วมกับโรงพยาบาลสามพราน พร้อมด้วย ทีมSRRT อำเภอสามพราน(ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว) และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำห้องตรวจปลอดเชื้อเคลื่อนที่ Mobile Clinic  ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองcovid19แรงงานต่างด้าวและคนไทย เร่งค้นหากลุ่มเสี่ยง (Active case finding) ในเขตตำบลอ้อมใหญ่และใก้ลเคียง เป้าหมายจำนวน 300คน

ซึ่งมีผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าวในโรงงานต่างๆ เข้าตรวจคัดกรองcovid19 ในการเร่งค้นหากลุ่มเสี่ยง (Active case finding) ไม่เว้น ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ รวมทั้งคนไทยกลุ่มเสี่ยง  เพื่อตรวจหาเชื้อโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 และเพื่อเป็นการยับยั้งหยุดการแพร่กระจายเชื้อโรค และหากพบก็จะรีบเร่งนำผู้ติดเชื้อเข้าทำการรักษาอย่างเร่งด่วน  ในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดนครปฐม วันที่ 30 ธันวาคม​ 2563 ข้อมูล ณ เวลา 7.00 น.สถานการณ์​ โควิด19 จังหวัดนครปฐม​ ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยยืนยัน​ รายใหม่ รวม 0 ราย คนไทย​  0 ราย​ ต่างชาติ 0 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม​จากเมื่อวานจำนวน 58 รายเป็น​ คนไทย 56 ราย ต่างชาติ 2 ราย

 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 ดำเนินการค้นหากลุ่มเสี่ยง Active case finding ในกลุ่มแรงานต่างด้าว โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาชีพเสี่ยงต่อติดต่อและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) อยู่ในขณะนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัตนครปฐม ได้กำหนดเป้าหมายในการค้นหากลุ่มเสี่ยงในอาชีพ กลุ่มลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้ง ปลา ฯลฯ รวมถึงกลุ่มอาชีพขนส่งสัตว์น้ำ โดยได้กำหนดและกระจายเป้าหมายให้กับแต่ละอำเภอ (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  จึงได้เร่งดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 (COVD-19) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม2563