[:th]นครปฐม  จัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดประจำปี 2561[:]

[:th]นครปฐม  จัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดประจำปี 2561  เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2561 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเป็นจำนวนมาก  วันที่ 6 พฤศจิกยน 2561 ที่บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางธัมมิกา นิยมศิลป์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาด

ร่วมรับมอบสิ่งของจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน วัดไผ่ล้อม สมาคม และชมรมต่างๆ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ทั้ง 7 อำเภอ เนื่องในวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2561 โดยการร่วมบริจาคเงิน และนำสิ่งของมามอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม อาทิ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ตู้เย็น  โทรทัศน์ หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน พัดลม เตารีด อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม และอื่นๆอีกมากมาย  สำหรับสิ่งของที่มีผู้นำมาบริจาคในครั้งนี้

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมจะนำไปเป็นรางวัล จัดกิจกรรมการออกสลากกาชาดการกุศล และกิจกรรมการเล่นเกมส์อื่นๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดในงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ วันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุนในการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ และการสงเคราะห์ต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้นำเงินรายได้ไปใช้ในกิจกรรมการบริจาคโลหิต การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การช่วยเหลือผู้ยากไร้ และเป็นทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ยากจน

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินหรือสิ่งของสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมอบหมายให้ พ.อ.อ.ทวี บุญช่วย จ่าจังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 081-8316835 และนางสาวอังคณา พวงสุดรัก นิติกรปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 081-5817882 เป็นผู้ประสานงาน นอกจากนี้ยังได้รับบุญกุศลในการนำเงินไปช่วยเหลือผู้ยากไร้อีกด้วย[:]