[:th]นครปฐม แถลงข่าวงานสังคมสุขใจครั้งที่5 “เท่นอกกรอบขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล” [:]

[:th]แถลงข่าวงานสังคมสุขใจครั้งที่5 “เท่นอกกรอบขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล”  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่เรือนแพ สวนสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. สามพรานโมเดลร่วมกับททท.และกลุ่มภาคีเครือข่ายจัดงานสังคมสุขใจต่อเนื่องเป็นปีที่5 ชูคอนเซปต์นอกกรอบขับเคลื่อนสังคมมิติสู่ชีวิตที่สมดุล โดยมีนายอรุษ นวราช เลขขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล กล่าวต้อนรับ คณะสื่อมวลชน ซึ่งมี ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวงานสังคมสุขใจครั้งที่5 “เท่นอกกรอบขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล

ร่วมด้วย นายณัฐ. ครุฑสูตร ผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งการจัดงานสังคมสุขใจครั้งที่5จะจัดขึ้นในสวนสามพราน จังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่7ถึง 9 ธันวาคม 2561 ภายใต้แนวคิดที่นอกกรอบ  โดยปีนี้จะมีความพิเศษโดดเด่นกว่าทุกปีเพราะจะเป็นการรวมพลังทั้งห่วงโซ่อาหารอินทรีย์ ทั้งคนต้นน้ำ  กลางน้ำและปลายน้ำ จากทั่วประเทศ ตลอดจนภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในส่วนภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการและสื่อมวลชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบอาหารสมดุล ที่ยังเป็นปัญหาของประเทศให้กลับมาสมดุล  โดยเฉพาะปัญหาการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรปัญหาคุณภาพชีวิตสุขภาพของเกษตรกรที่ยังมีหนี้สินและเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมี

โดยภายในงานสังคมสุขใจครั้งที่5มีกิจกรรมไฮไลท์ในงานพบกับ7ช็อปคุณค่าให้ความสุขให้แรงบันดาลใจ  ให้ความหมายกับชีวิต  คือ1.ได้ช็อปความสุขกับการสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์  2.ได้ช็อปสุขภาพดีจากการได้ซื้อพืชผักอินทรีย์  อาหารแปรรูปอินทรีย์ และอาหารปลอดภัยจากทั้งในจังหวัดนครปฐมและเครือข่ายทั่วประเทศที่ระดมพลังขนสินค้ามาร่วมกิจกรรมเกือบ 300 บูธ  3.ได้ช็อปความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ทั้งการปลูก การดูแล การแปรรูปและการทำตลาด รวมถึงการรวมกลุ่ม การเข้าสู่มาตรฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์   4.ได้ชอบอุดมการจากเพื่อนเกษตรกรอินทรีย์ ซึ่งเกษตรกรอินทรีย์ตัวจริงจะยกทีมมาร่วมในงานนี้

เพื่อบอกเล่าเส้นทางเปลี่ยนจากเคมีมาเป็นอินทรีย์  5.ได้ช็อปไอเดียกรีน ซึ่งในงานไม่ใช้ถุงหิ้ว หลอดน้ำและขวดพลาสติกภาชนะโฟม โดยเน้นให้ทุกคน  นำถุงผ้า  ตะกร้าและภาชนะ มาใส่สินค้า ขณะที่เกษตรกรมีการทำหีบห่อจากวัสดุธรรมชาติ จุดประกายไอเดียกรีน เป็นทางเลือกใหม่ใหม่ให้คนไทยที่ตื่นตัว เรื่องโลกร้อน  ได้มีส่วนร่วมช่วยกัน  6.ได้ช็อปโปรแกรมท่องเที่ยววิถีอินทรีย์แบบเที่ยวให้เท่ต้องไปให้ถึงฟาร์ม เช่นกิจกรรมตะลุยปฐมออแกนิคฟาร์ม  7.ได้ชอบวิถีเท่นอกกรอบที่เปิดให้ทุกคนลงทะเบียนออนไลน์ ให้มาร่วมเป็นผู้ขับเคลื่อนระบบอินทรีย์สู่ชีวิตสมดุล  พร้อมทั้งมุมนิทรรศการที่บอกบทบาทและวิธีร่วมขับเคลื่อนง่ายง่ายอีกด้วย[:]