[:th]ราชบุรี. พ่อเมืองประกาศเก็บกู้ระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นมาเป็นของขวัญปีใหม่ชาวราชบุรี[:]

[:th]ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เริ่มเตรียมการเก็บกู้ระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว หลังพ่อเมืองราชบุรีประกาศจะนำขึ้นมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวราชบุรี พร้อมประกาศแจ้งเตือนสื่อและชาวโซเชียลงดเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอันอาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ สาธารณชนขอให้รับฟังข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น

(27 พ.ย.61) วันนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การเก็บกู้ เคลื่อนย้าย และทำลายวัตถุระเบิด ได้เริ่มปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการชุดแรก นำเรือบรรทุกทุ่นลอยน้ำเพื่อกำหนดจุดที่จะมีการลงสำรวจใต้น้ำ ในการสำรวจหาตำแหน่งของระเบิดที่จมอยู่บริเวณใต้สะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ และสะพานธนะรัชต์ ข้ามแม่น้ำแม่กลอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภายหลังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ รบ. 0021/28956 ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องจะดำเนินการเก็บกู้ เคลื่อนย้ายและทำลายวัตถุระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่อยู่ใต้แม่น้ำแม่กลองบริเวณสะพานจุฬาลงกรณ์ และสะพานธนะรัชต์ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นจุดบริเวณที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม- หัวหิน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัย โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การเก็บกู้ เคลื่อนย้าย และทำลายวัตถุระเบิดในแม่น้ำแม่กลอง โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดราชบุรี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหาร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรองประธาน นอกจากนี้ยังมีผู้แทนกรมสรรพวุธทหารอากาศ ผู้แทนกรมสรรพวุธทหารเรือ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ซึ่งจะมีหน้าที่ ดำเนินการวางแผน ควบคุม และอำนวยการปฏิบัติเก็บกู้ เคลื่อนย้าย และทำลายวัตถุระเบิดเพื่อให้มีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัย อีกทั้งจะประสานการปฏิบัติในทุกขั้นตอนตามแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ ยานพาหนะ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประสานงานเกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ และดำเนินการอื่นๆตามความจำเป็น

ล่าสุดวันนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานการเก็บกู้วัตถุระเบิดในแม่น้ำแม่กลองด้านใต้สะพานธนะรัชต์ โดยหน่วยประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ได้นำเรือลงไปสำรวจและกำหนดพื้นที่บริเวณสะพาน และ จุดใกล้เคียงตามแนวที่คาดว่าระเบิดจมอยู่ โดยการปฏิบัติการในครั้งนี้ของเจ้าหน้าที่หน่วยประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เป็นการกำหนดลงสำรวจพื้นที่ใต้น้ำบริเวณสะพานธนะรัชต์และสะพานจุฬาลงกรณ์ เพื่อเก็บข้อมูลสภาพการณ์และตำแหน่งวัตถุต่าง ๆ ใต้น้ำ อย่างละเอียด เพื่อใช้ประกอบการวางแผนเก็บกู้วัตถุระเบิด ซึ่งจะปฏิบัติการในวันนี้ 28 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

       ส่วนทางด้านนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ได้ออกประกาศของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี แจ้งให้ทราบว่าการลงพื้นที่สำรวจดังกล่าว เพื่อค้นหาจุดที่ตั้งตำแหน่ง จำนวน ชนิด ประเภทของวัตถุระเบิด เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนเก็บกู้เท่านั้น ยังไม่มีการเก็บกู้และเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดแต่อย่างใด ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ หากมีกำหนดการเก็บกู้วัตถุระเบิด จะมีประกาศแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้า ขอให้รับฟังข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น กรุณางดเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอันอาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ สาธารณชน.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี[:]