[:th]เชียงใหม่. คณะสงฆ์3อำเภอมอบเสื้อกันหนาวและนมถั่วเหลืองเด็กยากจน[:]

[:th]เชียงใหม่.  คณะสงฆ์3อำเภอมอบเสื้อกันหนาวและนมถั่วเหลืองเด็กยากจน

เมื่อวันที่27 พฤสจิกายน 2561  08.00 น

คณะพระสงฆ์3 อำเภอร่วมกันช่วยเหลือมอบเสื้อกันหนาวและนมถั่วเหลืองแก่เด็กยากจนในพื้นที่ชายแดน โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์1 บ้านแม่เมืองน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหมู่บ้านนั้นห่างจากพื้นที่ชายแดนประมาณ 5 กิโลเมตร ไทย-พม่า ทาง พระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ พระครูวิธานธรรมโสภณ เจ้าคณะอำเภอแม่อาย พระครูสุจิตตารักษ์ เจ้าคณะอำเภอฝาง พระครูชัยมังคลารักษ์ เจ้าคณะตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  ได้นำเอาสิ่งของที่จำเป็นกับนักเรียนมามอบให้กับโรงเรียนโดยทางนายปิยะ  เงาส่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์1 พร้อมตัวแทนคณะครูและนักเรียนได้มารับเสื้อกันหนาวจำนวน 200 ตัว และนมถั่วเหลือง จำนวน480 กล่อง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้คลายหนาวในช่วงหน้าหนาวนี้ และนมถั่วเหลืองเพื่อเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนจากถั่ว ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังมีครอบครัวเด็กที่ยากจนและต้องการอุปกรณ์กันหนาวทั้งเสื้อกันหนาว ผ้าห่มกันหนาว เพราะในพื้นที่ทางเหนือของจังหวัดเชียงใหม่เริ่มหนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชากรที่ยากจนในพื้นที่ชายแดนขาดแคลนเครื่องกันหนาวจำนวนมาก ในส่วนของคณะพระสงฆ์ 3 อำเภอก็ได้รับบริจาคมาจากส่วนเอกชนและประชาชนที่มีจิตใจอยากช่วยเหลือคนยากคนจนได้เป็นตัวแทนมามอบให้ในวันนี้ ผู้ที่มีจิตเมตตาอยากช่วยเหลือผ้าห่มกันหนาวหรือเสื้อกันหนาวสามารถส่งมายัง วัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช บ้านป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ได้ สามารถติดต่อมายังคณะทำงาน 08-1884-5313จะมีคณะทำงานได้นำไปมอบยังพื้นที่ด้อยโอกาสและประชาชนยากจนต่อไปน้ำใจของท่านส่งไปยังประชาชนที่ยากจนทำให้เขาได้รับความอบอุ่นทางร่างกายไม่ต้องทนหนาวเย็นทรมานร่างกายได้เป็นอย่างดี.                                                  นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว[:]